Ngày 05/6/2020, Trường mầm non Châu Can A tổ chức thi bé khéo tay năm học 2019-2020.